TV& VIDEO

đảo Cù Lao Chàm

Các tỉnh Trung Trung Bộ dừng mọi hoạt động đường thủy

Các tỉnh Trung Trung Bộ dừng mọi hoạt động đường thủy

VTV.vn - UBND thành phố Hội An, Quảng Nam đã có chỉ thị nghiêm cấm tất cả các tàu hoạt động du lịch ra vào đảo Cù lao Chàm.