TV& VIDEO

Đảo phụ nữ

Ouessant - Đảo phụ nữ tại Pháp

Ouessant - Đảo phụ nữ tại Pháp

VTV.vn - Tại đảo Ouessant (Pháp), phụ nữ đóng vai trò và vị trí chủ đạo trong gia đình và xã hội. Người dân vẫn hay nói vui rằng, đảo Ouessant là đảo phụ nữ.