TV& VIDEO

đào tạo an ninh mạng

Đào tạo an ninh mạng cho các bộ, ngành trên toàn quốc

Đào tạo an ninh mạng cho các bộ, ngành trên toàn quốc

VTV.vn - Chương trình gồm 04 khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, trong đó, 03 khóa dành cho cấp quản lý và 01 khóa dành cho đội ngũ kỹ thuật.