TV& VIDEO

đào tạo nhân lực CNTT

Cần đổi mới chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT

Cần đổi mới chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT

VTV.vn - Ngành CNTT tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu trong quá trình phát triển, do đó, cần có những chính sách ưu đãi thuế mới nhằm thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao.

  • Đà Nẵng: Liên kết trong đào tạo nhân lực ngành CNTT

    Đà Nẵng: Liên kết trong đào tạo nhân lực ngành CNTT

    Giáo dục28/05/2014 07:07 AM

    Mặc dù lượng sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT tại các trường Đại học Đà Nẵng hàng năm khá đông, nhưng trình độ lao động qua đào tạo ngành này lại chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp phần mềm. Điều này đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa khâu đào tạo và tuyển dụng.