TV& VIDEO

đào tạo tiến sĩ

12.000 tỷ đồng đào tạo tiến sĩ sẽ được cấp dạng học bổng

12.000 tỷ đồng đào tạo tiến sĩ sẽ được cấp dạng học bổng

VTV.vn - Về đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết mọi người đều có cơ hội thụ hưởng nguồn kinh phí này dưới dạng học bổng.