TV& VIDEO

đào tạo tiến sĩ

Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ

Chính thức ban hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ

VTV.vn - Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.