TV& VIDEO

Đào Tết

Đào mini Trung Quốc mạo danh đào Thất Thốn tiến vua bán giá vài triệu

Đào mini Trung Quốc mạo danh đào Thất Thốn tiến vua bán giá vài triệu

VTV.vn - Những cành đào đang được giới thiệu là đào Thất Thốn, loại hoa cảnh cực kỳ đặc biệt, thường dùng để tiến vua và rất khó trồng, đang được bày bán với giá vài triệu.