đập bỏ phần diện tích xây dựng sai phép

Giao diện thử nghiệm VTVLive