TV& VIDEO

đáp ứng yêu cầu

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Học viện Chính trị

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Học viện Chính trị

Sáng 15/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm Học viện Chính trị - Bộ quốc phòng.