TV& VIDEO

đất dự án

Tràn lan sử dụng đất công sai phép

Tràn lan sử dụng đất công sai phép

VTV.vn - Lợi dụng những khu vực đất dự án còn trống, chưa triển khai xây dựng, đất công tại một số địa điểm tại Hà Nội đang bị sử dụng bất hợp lý, thậm chí, lấn chiếm trái phép.