đất lâm nghiệp

Đất của các công ty lâm nghiệp sau giải thể sẽ về tay ai?

Đất của các công ty lâm nghiệp sau giải thể sẽ về tay ai?

VTV.vn - Sau khi giải thể các công ty lâm nghiệp ở Tây Nguyên, diện tích rừng và đất lâm nghiệp sẽ được chuyển giao cho ai quản lý, quản lý như thế nào đang là những câu hỏi lớn?

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive