đất lâm nghiệp

Gia Lai: Phê bình 3 tập thể, 3 cá nhân tham mưu cấp "sổ đỏ" chồng lấn lên đất lâm nghiệp

Gia Lai: Phê bình 3 tập thể, 3 cá nhân tham mưu cấp "sổ đỏ" chồng lấn lên đất lâm nghiệp

VTV.vn - UBND huyện Ia Grai vừa ra công văn số 436/UBND-TNMT về việc phê bình kiểm điểm 3 tập thể, 3 cá nhân trong việc tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).