TV& VIDEO

đất lâm nghiệp

Tây Nguyên: Thu hồi 88 dự án chuyển đổi rừng, đất rừng sai mục đích

Tây Nguyên: Thu hồi 88 dự án chuyển đổi rừng, đất rừng sai mục đích

VTV.vn - Các tỉnh Tây Nguyên đã kiên quyết thu hồi trên 88 dự án của các doanh nghiệp, với tổng diện tích trên 40.535 ha sai mục đích, vi phạm để giao về địa phương quản lý.