TV& VIDEO

đất nước hạnh phúc nhất

Người dân Bhutan tôn sùng hạnh phúc của gia đình hoàng gia

Người dân Bhutan tôn sùng hạnh phúc của gia đình hoàng gia

VTV.vn - Đối với người dân tại đất nước hạnh phúc Bhutan, niềm vui của gia đình hoàng gia cũng là niềm vui chung của đất nước.