TV& VIDEO

đất nước triệu voi

Tak Bat - Nét văn hóa truyền thống của đất nước Triệu Voi

Tak Bat - Nét văn hóa truyền thống của đất nước Triệu Voi

VTV.vn - Tak Bat hay nghi thức dâng lễ hoặc cúng dường cho các nhà sư là một hoạt động được người dân Lào thực hiện vào mỗi buổi sáng sớm hay trong những dịp lễ hội quan trọng.