TV& VIDEO

dấu ấn cá nhân

Những trụ cột của Leicester City đã ở đâu 5 năm trước?

Những trụ cột của Leicester City đã ở đâu 5 năm trước?

VTV.vn - Leicester City đang thăng hoa nhờ một tập thể gắn kết. Tuy nhiên, 5 năm trước, những mắt xích quan trọng của sân King Power hầu hết đều không mấy tiếng tăm.