TV& VIDEO

dấu ấn

Dấu ấn của "Chúng tôi là chiến sĩ" trong lòng khán giả

Dấu ấn của "Chúng tôi là chiến sĩ" trong lòng khán giả

VTV.vn - Khán giả Nguyễn Ngọc Thuần (Hà Tĩnh) đã sáng tác bài thơ "Nét đẹp - Dấu ấn" để bày tỏ cảm xúc về chương trình Chúng tôi là chiến sĩ.