dầu ăn

Cơ hội cho dầu gạo Việt vươn ra thế giới

Cơ hội cho dầu gạo Việt vươn ra thế giới

VTV.vn - Dù sản lượng còn thấp so với tiềm năng và lợi thế, song dầu gạo Việt được đánh giá có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.