TV& VIDEO

đấu giá quyền sử dụng đất

Bình Định: 28 xã nông thôn mới nợ gần 55 tỉ đồng

Bình Định: 28 xã nông thôn mới nợ gần 55 tỉ đồng

VTV.vn - Tính đến cuối tháng 8/2016, 28 xã được công nhận nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định còn nợ đọng xây dựng cơ bản gần 55 tỉ đồng.