TV& VIDEO

đau lưng

Những thói quen thường ngày gây đau lưng và tổn thương cột sống

Những thói quen thường ngày gây đau lưng và tổn thương cột sống

VTV.vn - Một số thói quen hàng ngày của chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến lưng theo thời gian gây ra tình trạng đau lưng và làm tổn thương cột sống.