TV& VIDEO

dầu mỏ

Trữ lượng dầu mỏ phát hiện mới thấp kỷ lục

Trữ lượng dầu mỏ phát hiện mới thấp kỷ lục

VTV.vn - Báo cáo mới đây cho thấy, trữ lượng dầu khí được phát hiện trong năm 2017 hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 70 năm qua.