TV& VIDEO

đấu sĩ

Đấu sĩ bị bò tót húc chết ở Tây Ban Nha

Đấu sĩ bị bò tót húc chết ở Tây Ban Nha

VTV.vn - Một đấu sĩ của Tây Ban Nha đã bị bò tót húc chết khi đang tham gia một cuộc đấu bò được truyền hình trực tiếp.