TV& VIDEO

đấu tranh chống tham nhũng

Dựa vào dân để phòng chống tham nhũng

Dựa vào dân để phòng chống tham nhũng

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 54 vụ tham nhũng bị phát hiện, nhưng đa phần phát hiện ban đầu do báo chí và người dân cung cấp.