TV& VIDEO

đầu tư cơ sở vật chất

Đà Nẵng siết chặt tuyển sinh trái tuyến, điều tiết học sinh theo địa bàn

Đà Nẵng siết chặt tuyển sinh trái tuyến, điều tiết học sinh theo địa bàn

Từ năm học 2014 -2015 đến nay, TP Đà Nẵng thực hiện siết chặt tuyển sinh trái tuyến để đảm bảo mục tiêu của Hội đồng nhân dân thành phố là 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày.