TV& VIDEO

đầu tư cơ sở vật chất

Các trường cấp 3 ở Nhật đang dạy học sinh theo phương pháp nào?

Các trường cấp 3 ở Nhật đang dạy học sinh theo phương pháp nào?

VTV.vn - Các trường THPT của Nhật Bản chú trọng việc hình thành phương pháp tư duy, chủ động tiếp cận vấn đề cho học sinh, thay vì nhồi nhét kiến thức một cách thụ động.