TV& VIDEO

đầu tư công

70% tổng chi đầu tư công nằm ở các địa phương

70% tổng chi đầu tư công nằm ở các địa phương

VTV.vn - Theo báo cáo đánh giá về chi tiêu công Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 của Ngân hàng Thế giới World Bank, 70% các khoản chi đầu tư công là ở các địa phương.