TV& VIDEO

đầu tư công

Đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ phải đúng trọng tâm, đúng nhu cầu của nhân dân

Đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ phải đúng trọng tâm, đúng nhu cầu của nhân dân

VTV.vn - Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896.