TV& VIDEO

đầu tư ngoài ngành

Ngân hàng rút về gần 9.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

Ngân hàng rút về gần 9.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

VTV.vn - Từ năm 2012 đến tháng 6/2015, các tổ chức tín dụng đã thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp với tổng số tiền gần 9.000 tỉ đồng.