TV& VIDEO

đầu tư nước ngoài

Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP

Nâng cao giá trị xuất khẩu trong CPTPP

VTV.vn - Giá trị xuất khẩu thấp, năng lực cạnh tranh của DN cũng như hiệu quả hoạt động của công đoàn còn không ít hạn chế. Làm gì để vượt qua khi CPTPP có hiệu lực?