TV& VIDEO

đầu tư quốc tế

Viettel đạt 36 triệu khách hàng quốc tế năm 2016

Viettel đạt 36 triệu khách hàng quốc tế năm 2016

VTV.vn - Các mạng viễn thông của Viettel tại nước ngoài đều nhanh chóng giữ vị trí số 1 tại các thị trường với tổng số khách hàng lũy kế đạt gần 36 triệu.