TV& VIDEO

dầu

Khí tự nhiên có thể thay thế dầu trở thành hàng hóa toàn cầu mới

Khí tự nhiên có thể thay thế dầu trở thành hàng hóa toàn cầu mới

VTV.vn - Theo Hãng Tư Vấn và Kiểm toán Deloitte, khí tự nhiên có thể thay thế dầu, trở thành một hàng hóa toàn cầu mới để tạo ra điện.