đề xuất mới

Các chủ nợ đánh giá tích cực đề xuất mới của Hy Lạp

Các chủ nợ đánh giá tích cực đề xuất mới của Hy Lạp

VTV.vn - Các chủ nợ đánh giá gói đề xuất mới của Hy Lạp là cơ sở tốt để tiếp tục đàm phán.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive