TV& VIDEO

đề xuất

Những đề xuất của Anh nếu ở lại Liên minh châu Âu

Những đề xuất của Anh nếu ở lại Liên minh châu Âu

VTV.vn - Nếu các bên có khả năng đạt được sự nhất trí về bản đề xuất của Anh liên quan đến quy chế tương lai của quốc gia này trong EU, Anh có thể sẽ ở lại Liên minh châu Âu.