TV& VIDEO

đệm không khí

Thử nghiệm hệ thống vận tải Hyperloop siêu tốc chạy trên đệm không khí

Thử nghiệm hệ thống vận tải Hyperloop siêu tốc chạy trên đệm không khí

VTV.vn - Công nghệ vận tải siêu tốc Hyperloop trên đệm không khí sắp được bắt đầu thử nghiệm ở Mỹ nhằm đưa ý tưởng này vào hiện thực.