TV& VIDEO

đèn khò

Thu mua phế liệu - Quản lý ở đâu hay cứ "thích thì làm"?

Thu mua phế liệu - Quản lý ở đâu hay cứ "thích thì làm"?

VTV.vn - Vụ nổ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng ở Hà Đông, Hà Nội chưa có kết luận cuối cùng. Song nhiều kẽ hở về việc quản lý với các cơ sở kinh doanh phế liệu đã lộ rõ.