TV& VIDEO

dệt may

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý II

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý II

VTV.vn - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng ổn định đến hết quý I, thậm chí có doanh nghiệp nhận đơn hàng hết quý II.