TV& VIDEO

ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐH Bách khoa Hà Nội buộc thôi học hàng trăm sinh viên mỗi năm

ĐH Bách khoa Hà Nội buộc thôi học hàng trăm sinh viên mỗi năm

VTV.vn - Những sinh viên bị buộc thôi học do kết quả học tập không đáp ứng được yêu cầu cũng như chuẩn đầu ra ngày càng khắt khe của trường.