TV& VIDEO

Đi cùng ánh sáng

‘Đi cùng ánh sáng’ - bộ truyện tranh chia sẻ với người tự kỷ

‘Đi cùng ánh sáng’ - bộ truyện tranh chia sẻ với người tự kỷ

VTV.vn - Truyện kể về cuộc sống hàng ngày của một gia đình Nhật Bản có con tự kỷ, khi ra mắt tại Nhật đã tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức và tình cảm của cộng đồng.