TV& VIDEO

di dân vùng sạt lở

Yêu cầu xây dựng đề án tổng thể di dân vùng sạt lở

Yêu cầu xây dựng đề án tổng thể di dân vùng sạt lở

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng bản đồ chi tiết các khu vực sạt lở toàn vùng trung du miền núi phía Bắc.