TV& VIDEO

di dời dân

Thừa Thiên - Huế sơ tán người dân đến nơi an toàn

Thừa Thiên - Huế sơ tán người dân đến nơi an toàn

VTV.vn - Trong chiều tối ngày 5/11, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành sơ tán và di dời hơn 1.700 hộ dân ở các vùng thấp trũng đến nơi an toàn.