TV& VIDEO

di dời dân

Tiếp tục di dời dân vùng mưa lũ Mường La

Tiếp tục di dời dân vùng mưa lũ Mường La

VTV.vn - Hiện hàng nghìn hộ dân đã kịp thời được cảnh báo và di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, để đảm bảo không có thêm người thiệt mạng vì mưa lũ.