di dời dân

Bình Thuận gặp nhiều khó khăn trong di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

Bình Thuận gặp nhiều khó khăn trong di dời dân ra khỏi vùng sạt lở

VTV.vn - Di dời đi nơi khác thì không được mà tiếp tục ở lại thì cũng không xong - đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân trong vùng sạt lở bởi triều cường xâm thực tại Bình Thuận.