TV& VIDEO

di dời mồ mả

Hàng nghìn ngôi mộ bị di dời, người dân không hề hay biết

Hàng nghìn ngôi mộ bị di dời, người dân không hề hay biết

VTV.vn - 2.741 ngôi mộ tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bị chính quyền địa phương tự ý di dời trong quá trình giải phóng mặt bằng, mà không thông qua các gia đình.