TV& VIDEO

di sản đối ngoại

Những dấu ấn ngoại giao đáng nhớ của Tổng thống Obama

Những dấu ấn ngoại giao đáng nhớ của Tổng thống Obama

VTV.vn- Không chỉ tạo nên bước tiến lịch sử trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Nhật Bản và với châu Á nói chung, Tổng thống Obama đã có những dấu ấn ngoại giao đáng chú ý khác.