TV& VIDEO

Di sản thế giới

Sứ mệnh của UNESCO trước những thách thức mới

Sứ mệnh của UNESCO trước những thách thức mới

VTV.vn - Sau hơn 70 năm hoạt động, tổ chức UNESCO đã có những đóng góp đáng kể trong công cuộc bảo vệ di sản thế giới.