TV& VIDEO

di sản tư liệu thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

Công bố di sản tư liệu thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

Công bố di sản tư liệu thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

VTV.vn - Sáng 11/6, tại TP Huế, UBND tỉnh TT-Huế đã tổ chức lễ công bố Di sản tư liệu thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - TBD.