di sản tư liệu

"Hoàng Hoa sứ trình đồ" của Việt Nam được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO

"Hoàng Hoa sứ trình đồ" của Việt Nam được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO

VTV.vn - Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Ký ức Thế giới Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO đã công nhận hồ sơ "Hoàng Hoa sứ trình đồ" là Di sản tư liệu.