di sản văn hóa phi vật thể

Ẩm thực - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Ẩm thực - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

VTV.vn - Khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, các món ăn còn là đại sứ du lịch của các quốc gia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive