TV& VIDEO

di sản văn hóa

Số hóa hiện vật tháp cổ Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

Số hóa hiện vật tháp cổ Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

VTV.vn - Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã hoàn thành việc số hóa hơn 1.000 hiện vật cổ.