TV& VIDEO

dị tật bẩm sinh

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo bị dị tật ở vùng ĐBSCL

Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo bị dị tật ở vùng ĐBSCL

VTV.vn - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với tổ chức MEET của Hoa Kỳ tiến hành khám sàng lọc và mổ dị tật miễn phí cho trẻ em nghèo vùng ĐBSCL.