TV& VIDEO

dị tật bẩm sinh

Cấy ghép tai cho trẻ bị dị tật bẩm sinh

Cấy ghép tai cho trẻ bị dị tật bẩm sinh

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa cấy ghép thành công vành tai cho 5 trẻ bị dị tật tai nhỏ bằng thủ thuật sử dụng chính tế bào của các em.