TV& VIDEO

dị tật hở môi - vòm miệng

Phương pháp điều trị mới cho trẻ sơ sinh bị khe hở môi - vòm miệng

Phương pháp điều trị mới cho trẻ sơ sinh bị khe hở môi - vòm miệng

VTV.vn - Phương pháp điều trị ngay từ lúc mới sinh đã mang lại niềm vui cho hàng nghìn trẻ bị khe hở môi - vòm miệng và gia đình.