TV& VIDEO

dị tật tim bẩm sinh

Cách phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh từ thai kỳ

Cách phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh từ thai kỳ

VTV.vn - Từ 18-24 tuần thai, thai phụ bắt buộc phải đi tầm soát vì tất cả các dị tật tim bẩm sinh đều sẽ được phát hiện trong thời điểm này.