TV& VIDEO

Di tích quốc gia đặc biệt

Chùa Bổ Đà đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Chùa Bổ Đà đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho chùa Bổ Đà.