di tích văn hóa

“Trùng tu Bia Quốc học Huế bị xem nhẹ“

“Trùng tu Bia Quốc học Huế bị xem nhẹ“

VTV.vn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - họa sĩ Trần Khánh Chương - cho rằng xem nhẹ việc trùng tu Bia Quốc học Huế là một sai lầm.