di tích

Từ 5/5, ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ tại di tích sẽ bị phạt

Từ 5/5, ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ tại di tích sẽ bị phạt

VTV.vn - Theo quy định mới trong Nghị định 28, từ 5/5 tới, việc ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ tại di tích sẽ bị phạt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive