TV& VIDEO

đi xuất khẩu lao động

Hơn 31 triệu hộ nghèo được vay vốn chính sách

Hơn 31 triệu hộ nghèo được vay vốn chính sách

VTV.vn - Hơn 31 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách đã được tiếp cận các nguồn vốn.