TV& VIDEO

dịch bệnh lây lan

Phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

Phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi

VTV.vn - Tiêm vaccine vào tháng 4 và 10, tiêm nhắc lại sau 6 tháng là một trong những cách phòng bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi.