TV& VIDEO

dịch vụ bưu chính

CHDCND Lào đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện

CHDCND Lào đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện

VTV.vn - Sau 42 năm giành độc lập và 31 năm thực hiện đổi mới, CHDCND Lào đã có những bước phát triển vững mạnh và toàn diện.