TV& VIDEO

dịch vụ bưu chính

Nghịch lý đi làm cần mẫn nhưng 8 năm liền không được nhận lương

Nghịch lý đi làm cần mẫn nhưng 8 năm liền không được nhận lương

VTV.vn - Ngày nào cũng đi làm cần mẫn, thế nhưng, 8 năm liền chẳng nhận được bất kỳ một đồng lương.